Văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
102/UBND-NV 20/01/2020 UBND huyện Triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
130/KH-UBND 01/01/2020 UBND huyện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
129/KH-UBND 12/12/2019 UBND huyện Kế hoạch triển khai Nghị quyết 819 của UBTV Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
1428/UBND-VHTT 03/12/2019 UBND huyện Công văn về việc báo cáo kết quả xây dựng chính quyền điện tử năm 2019
117/KH-UBND 29/10/2019 UBND huyện Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan quản lý nhà nước năm 2020
1255/UBND-VP 29/10/2019 UBND huyện Công văn về việc triển khai phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc
5567/QĐ-UBND 16/10/2019 UBND huyện Quyết định thành lập hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC năm 2019 tại các xã, thị trấn
185/TB-UBND 14/10/2019 UBND huyện Thông báo thời gian tập huấn phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc
1180/UBND-VP 09/10/2019 UBND tỉnh Công văn về việc chấn chỉnh ý kiến chỉ đạo, chế độ báo cáo và công tác tham mưu soạn thảo văn bản
232/GM-UBND 04/10/2019 UBND huyện Tập huấn phần mềm Quản lý văn bàn và Hồ sơ công việc
1271/UBND-VP 30/09/2019 UBND huyện Công văn về việc triển khai ứng dụng chữ ký số
110/BC-UBND 19/06/2019 UBND huyện Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý II
443/UBND-VP 26/04/2019 UBND huyện Chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
26/KH-UBND 01/03/2019 UBND huyện Kế hoạch rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn...
15/KH-UBND 25/01/2019 UBND huyện Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
03/KH-UBND 04/01/2019 UBND huyện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
26 /KH-UBND 26/07/2018 UBND huyện Về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn...
110/BC-UBND 19/06/2018 UBND huyện Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2018
23/KH-UBND 06/03/2018 UBND huyện Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018