Chỉ thị

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
05/CT-TTg 28/01/2021 Chính phủ Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
3/CT-UBND 08/01/2021 UBND huyện Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm vụ trước trong và sau Tết Nguyên...
24/CT-UBND 22/10/2020 UBND huyện Chỉ Thị tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT
01-CT/HU 06/10/2020 Huyện ủy Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc hội Khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân...
21/CT-UBND 01/10/2020 UBND huyện Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ Phổ cập giáo dục năm 2020
16/CT-TTg 31/03/2020 Chính phủ Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
09/2020/CT-UBND 06/03/2020 UBND huyện Chỉ thị về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2020
44-CT/HU 12/02/2020 Huyện ủy Chỉ thi của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc chỉ đạo phát động phong trào làm giao thông xây dựng khu dân cư mẫu,...
06/CT-UBND 11/02/2020 UBND huyện Chỉ thị tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện
05/CT-UBND 30/01/2020 UBND huyện Chỉ thị về việc phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra
02/CT-UBND 08/01/2020 UBND huyện Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020
26/CT-UBND 29/11/2019 UBND huyện Chỉ thị tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
26/CT-UBND 29/11/2019 UBND huyện Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời đảm bảo...
19/CT-UBND 17/07/2019 UBND huyện Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thuế xây dựng nhà ở tư nhân
15/CT-UBND 13/06/2019 UBND huyện Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Hương Sơn
12/CT-UBND 13/05/2019 UBND huyện Chỉ thị về tăng cường công tác Tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019,...
06 /CT-UBND 07/05/2019 UBND tỉnh Về việc tăng cường quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh
39/CT-HU 04/05/2019 Huyện ủy Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ...
11/CT-UBND 02/05/2019 UBND huyện Về việc tăng cường thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế
10/CT-UBND 17/04/2019 UBND huyện Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa...