Chính sách thu hút

08:53 12/06/2015

Xét nhu cầu đăng ký của các đơn vị trong tỉnh và trên cơ sở đề nghị của Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự vừa ký Quyết định 2293/QĐ-UBND về việc ban hành "Danh mục chỉ tiêu, cơ cấu chuyên ngành thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao" năm 2013 với 123 chỉ tiêu.

08:53 12/06/2015

Theo Quyết định về chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, có 2 nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ học phí, kinh phí đào tạo.