Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
56/2016/NQ-HĐND 21/12/2016 HĐND tỉnh Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới...