Công điện

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
20/CĐ-UBND 17/09/2020 UBND huyện Công điện chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 5
04-CĐ/BCĐ 27/07/2020 Huyện ủy Công điện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
17/CĐ-UBND 05/06/2020 UBND huyện Công điện về việc Phòng cháy, chữa cháy rừng
13/CĐ-UBND 29/04/2020 UBND huyện Công điện phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa vụ Xuân 2020
18-CĐ/HU 16/03/2020 Huyện ủy Công điện của Ban thường vụ Huyện ủy về phòng, chống virus Covid-19
17-CĐ/HU 09/03/2020 Huyện ủy Công điện của Ban thường vụ Huyện ủy về phòng, chống Covid - 19
07/CĐ-UBND 17/02/2020 UBND huyện Công điện tập trung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
08/CĐ-UBND 17/02/2020 UBND huyện Công điện 08 chủ động triển khai, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm và dịch tả...
16-CĐ/HU 31/01/2020 Huyện ủy Công điện Ban thường vụ Huyện ủy về phòng, chống virus corona
01/CĐ-UBND 03/01/2020 UBND huyện Công điện về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm
25/CĐ-UBND 15/10/2019 UBND huyện Công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất
23/CĐ-UBND 01/10/2019 UBND huyện Công điện về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi
22/CĐ-UBND 03/09/2019 UBND huyện Công điện chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ
14-CĐ/HU 29/08/2019 Huyện ủy Công điện Ban Thường vụ Huyện ủy
21/CĐ-UBND 28/08/2019 UBND huyện Công điện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4
18/CĐ-UBND 03/07/2019 UBND huyện Công điện về việc chủ động ứng phó hoàn lưu cơn bão số 2
17/CĐ-UBND 21/06/2019 UBND huyện Công điện khẩn về việc triển khai, thực hiện các biện pháp cấp bách, Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
16/CĐ-UBND 18/06/2019 UBND huyện Công điện khẩn về phòng cháy, chữa cháy rừng
61/CĐ-UBND 28/05/2019 UBND huyện Công điện về tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu 2019
09/CĐ-UBND 03/04/2019 UBND huyện Công điện về việc tập trung phòng trừ bệnh Đạo ôn hại lúa vụ Xuân 2019