Công điện

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
33/CĐ-UBND 13/09/2018 UBND huyện Công điện về việc tập trung thu hoạch lúa Hè thu và chủ động ứng phó với mưa lũ
32/CĐ-UBND 06/09/2018 UBND huyện Công điện đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Hè thu và triển khai sản xuất vụ Đông 2018
30/CĐ-UBND 24/08/2018 UBND huyện Công điện về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá hại lúa Hè Thu năm 2018
26/CĐ-UBND 18/07/2018 UBND huyện Công điện chủ động ứng phó cơn bão số 3
25/CĐ-UBND 17/07/2018 UBND Công điện về chủ động ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất
20/CĐ-UBND 19/06/2018 UBND huyện Đẩy nhanh tiến độ sản xuất, phòng chống bệnh lùn sọc đen Phương Nam..
17/CĐ-UBND 04/06/2018 UBND huyện Công điện chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới
18/CĐ-UBND 18/04/2018 UBND huyện Công điện về việc phòng trừ dịch hại trên lúa vụ Xuân năm 2018
11/CĐ-UBND 06/04/2018 UBND huyện Công điện về rà soát, đánh giá và chỉ đạo phòng trừ đạo ôn cổ bông hại lúa vụ Xuân năm 2018
03/CĐ-UBND 22/01/2018 UBND huyện Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Lở mồm long móng gia súc
02/CĐ-UBND 10/01/2018 UBND huyện Công điện về việc tập trung chỉ đạo phòng, chống đói rét dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi
25/CĐ-UBND 13/09/2017 UBND huyện Công điện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 10
23/CĐ-UBND 01/09/2017 UBND huyện Công điện về việc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Hè Thu và sản xuất vụ Đông năm 2017
22/CĐ-UBND 27/07/2017 UBND huyện Công điện về việc phòng trừ rầy hại lúa vụ Hè Thu 2017
21/CĐ-UBND 24/07/2017 UBND huyện Công điện về chủ động ứng phó cơn bão số 4
17/CĐ-UBND 19/06/2017 UBND huyện Công điện về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa Hè thu
16/CĐ-UBND 29/05/2017 UBND huyện Công điện về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu 2017
07/CĐ-UBND 13/03/2017 UBND huyện Về việc phòng trừ bệnh Đạo ôn hại lúa vụ Xuân năm 2017
06/CĐ-UBND 08/03/2017 Công điện tăng cường các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9
05/CĐ-UBND 14/02/2017 UBND huyện Về việc triển khai các giải pháp cấp bách kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trong thời gian tới