Công điện

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
02-CĐ/HU 07/01/2021 Huyện ủy Công điện về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
30/CĐ-UBND 04/12/2020 UBND huyện Công điện Khẩn về triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi
27/CĐ-UBND 28/10/2020 UBND huyện Công điện (HỎA TỐC) chủ động ứng phó với lũ quét, sạt lỡ đất
26/CĐ-UBND 27/10/2020 UBND huyện Công điện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 9
25/CĐ-UBND 22/10/2020 UBND huyện Công điện thực hiện các biện pháp cấp phòng, chống dịch Lở mồm long móng gia súc và Dịch tả lợn Châu Phi
08/CĐ-PCTT 18/10/2020 BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN TỈNH Công điện khẩn về việc sơ tán dân ở vùng nguy hiểm và điều tiết hồ chứa
01-CĐ/HU 18/10/2020 Công điện của Ban thường vụ Huyện ủy
23/CĐ-UBND 16/10/2020 UBND huyện Công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lũ
22/CĐ-UBND 14/10/2020 UBND huyện Công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi
20/CĐ-UBND 17/09/2020 UBND huyện Công điện chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 5
04-CĐ/BCĐ 27/07/2020 Huyện ủy Công điện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
17/CĐ-UBND 05/06/2020 UBND huyện Công điện về việc Phòng cháy, chữa cháy rừng
13/CĐ-UBND 29/04/2020 UBND huyện Công điện phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa vụ Xuân 2020
18-CĐ/HU 16/03/2020 Huyện ủy Công điện của Ban thường vụ Huyện ủy về phòng, chống virus Covid-19
17-CĐ/HU 09/03/2020 Huyện ủy Công điện của Ban thường vụ Huyện ủy về phòng, chống Covid - 19
07/CĐ-UBND 17/02/2020 UBND huyện Công điện tập trung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
08/CĐ-UBND 17/02/2020 UBND huyện Công điện 08 chủ động triển khai, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm và dịch tả...
16-CĐ/HU 31/01/2020 Huyện ủy Công điện Ban thường vụ Huyện ủy về phòng, chống virus corona
01/CĐ-UBND 03/01/2020 UBND huyện Công điện về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm
25/CĐ-UBND 15/10/2019 UBND huyện Công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất