Công khai minh bạch thông tin

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
5336/QĐ-UBND 13/12/2017 UBND huyện Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp cơ sở đợt 2 năm 2017
285/TB-UBND 17/08/2017 UBND tỉnh Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2017
Đề tài 15/08/2017 Trung tâm YTDP huyện Đề tài đánh giá hiệu quả điều trị thay thế nghiện các CDTP bằng thuốc Methadone tại huyện Hương Sơn
DC 15/08/2017 UBND huyện Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
KH 15/08/2017 UBND huyện Triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/HU ngày 03/8/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo công...
QH 15/08/2017 UBND huyện Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hương Sơn
KH-UBND 14/08/2017 UBND huyện Triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/HU ngày 03/8/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo công...
TMB 14/08/2017 Chi cục Thuế Công khai Bộ thuế môn bài các xã, thị trấn năm 2017
550/UBND-CCT 08/08/2017 UBND huyện Tập trung triển khai nhiệm vụ thu ngân sách
03/KH-ĐLN 02/08/2017 UBND huyện Kiểm tra công tác quản lý giết mổ kinh doanh động vật và sản phẩm động vật
DMDA 20/07/2017 UBND huyện Các hạng mục đầu tư hạ tầng Du lịch trên địa bàn huyện Hương Sơn năm 2016 - 2020
Số: 496/UBND-TN 20/07/2017 UBND huyện V/v trả lời kiến nghị về việc cấp đổi GCNQSD đất
DATT 18/05/2017 UBND huyện Báo cáo kinh tế kỹ thuật và tổng hợp Dự án "Ứng dụng CNTT xây dựng hệ thống họp trực tuyến từ huyện đến xã"
DTBC 15/05/2017 UBND huyện Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 của huyện Hương Sơn
01-TBHĐST 21/04/2017 Huyện ủy TB tuyển dụng công chức vào cơ quan Huyện đoàn Hương sơn năm 2017
25/TB-UBND 03/04/2017 UBND huyện Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
23/TB-UBND 30/03/2017 UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Bình Thân tại buổi đối thoại với hộ ông Nguyễn...
01/2017/QĐ-UBND 22/03/2017 Quy chế làm việc UBND huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021
24/TB-HĐND 08/03/2017 HĐND huyện TB Kết luận của TT HĐND huyện tại buổi làm việc với UBND huyện về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trên...
789/QĐ-UBND 21/02/2017 UBND huyện Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện