Công khai minh bạch thông tin

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
2100/QĐ-UBND 07/07/2020 UBND tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất năm 2020 các huyện,thành phố, thị xã.
3262/QĐ-UBND 03/07/2020 UBND tỉnh Phê duyệt dự án đấu thầu Cầu Đã xã Sơn Diệm
2876/QĐ-UBND 01/07/2020 UBND tỉnh Phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công và dự toán tuyến chính thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình xã Sơn Bằng -...
3406/QĐ-CQ 29/06/2020 Cơ quan HĐND-UBND huyện Biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua, yêu nước giai đoạn 2015 - 2020
92/CCT 29/06/2020 Chi cục Thuế HS V/v tuyen truyen Nghi dinh 70/20201ND-CP guy dinh rmrc thu LPTB
12/BC-BQLDA 09/06/2020 Ban A Kết quả, tiến độ thực hiện các công trình chào mừng Đại hội
1711/QĐ-UBND 07/06/2020 UBND tỉnh Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường giao thông cứu hộ vùng 2
619/UBND 08/05/2020 UBND huyện V/v đôn đốc, chỉ đạo công tác thu ngân sách năm 2020
22/VHTT 04/05/2020 Phòng VHTT V/v tuyên truyền “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2020
42/CCT-NVQNT 21/04/2020 Chi cục Thuế Hương Sơn - Đức Thọ Gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP
500/UBND-TCKH 20/04/2020 UBND huyện V/v đề xuất các dự án có sử dụng đất dự kiến đưa vào Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025
499/UBND-TCKH 20/04/2020 UBND huyện V/v đôn đốc, hướng dẫn các HTX đăng ký mã số thuế
1386/STC-NSHX 20/04/2020 Sở Tài chính V/v thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2020
496/UBND-KTHT 17/04/2020 UBND huyện V/v cân đối nguồn vốn để hoàn thành tiêu chí quy hoạch và nhà ở để xây dựng Đề án tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn...
446/BQLDA-KTGS 16/04/2020 Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông... V/v khảo sát, xác định giá thay thế đảm bảo tuân thủ chính sách của Nhà tài trợ
2012/QĐ-UBND 16/04/2020 UBND huyện Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức
2004/QĐ-UBND 15/04/2020 UBND huyện QĐ thành lập BQL dự án xây dựng mô hình xl nước thải tại các trang trại chăn nuôi tập trung thuộc 2 xã biên giới...
12-TB/BCĐ 09/04/2020 Văn phòng Tỉnh ủy Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về các giải pháp tiếp tục phòng, chống...
54/TTr-UBND 08/04/2020 UBND huyện Về việc đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2020
425/UBND-TNMT 07/04/2020 UBND huyện V/v báo cáo các dự án thực hiện trên đất không phải thực hiện GPMB