Công khai minh bạch thông tin

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
884/UBND-NV 10/08/2018 UBND huyện Góp ý dự thảo Quyết định ban hành bộ chỉ số CCHC
739/UBND-VP 03/07/2018 UBND huyện Góp ý dự thảo quy chế Quản lý trật tự đô thị và Đề án thành lập Đội quản lý trật tự đô thị - thị trấn...
500/UBND-TT 29/06/2018 UBND huyện Báo cáo kết quả giải quyết của công dân
398 /UBND-BQLDA 25/06/2018 UBND huyện V/v trả lời đơn kiến nghị phản ánh
475 /UBND-VP 25/06/2018 UBND huyện V/v báo cáo về những nội dung khiếu nại của bạn đọc qua Báo VietNamNet
964 /UBND-VP 24/06/2018 UBND huyện V/v trả lời đơn thư của công dân
34/TB-UBND 14/06/2018 UBND huyện Kết luận của Phó Chủ tịch UBND - Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện tại buổi đối thoại với các bên...
Số: 17 /HĐND 13/06/2018 UBND huyện V/v phản hồi kiến nghị của ông Võ Minh Châu
438 /UBND-VP 13/06/2018 UBND huyện V/v trả lời công dân
636 /UBND-VP 12/06/2018 UBND huyện V/v trả lời đơn thư của công dân
915 /UBND-VP 07/06/2018 UBND huyện V/v trả lời đơn thư của công dân
901 /UBND-VP 05/06/2018 UBND huyện V/v trả lời đơn thư của công dân
156/CCT-NVDT 05/06/2018 Chi cục thuế Hướng dẫn đăng ký, kê khai đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử
3426/QĐ-UBND 04/06/2018 UBND tỉnh Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
522/UBND-KTht 04/06/2018 UBND huyện Thực hiện quản lý Quy hoạch phân khu xây dựng thị trấn Phố Châu tỷ lệ 1/2000
98 /LĐTBXH 01/06/2018 Phòng LĐTB&XH V/v trả lời đơn thư
120/CCT-NVDT 01/06/2018 Chi cục thuế Giới thiệu điểm mới tại Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 về phương pháp tính thuế GTGT
135/TTr-TNMT 29/05/2018 Phòng TNMT Đề xuất giá đất cụ thể làm căn cứ đấu giá Quyền sử dụng đất tại khối 9 thị trấn Phố Châu, huyện Hương...
495/UBND-VP 25/05/2018 UBND huyện Đề nghị góp ý kiến dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và mục tiêu chủ yếu 6 tháng cuối năm
1280/QĐ-UBND 22/05/2018 UBND huyện Ban hành Quy định quản lý quy hoạch phân khu xây dựng thị trấn Phố Châu