Công khai minh bạch thông tin

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
2691/QĐ-UBND 12/08/2019 UBND tỉnh V/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng...
2687/QĐ-UBND 09/08/2019 UBND tỉnh Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng tuyến chính (đoạn Km0+00 ÷ Km3+66,99) thuộc tuyến 1 công...
1868/SKHĐT-TH 25/07/2019 UBND tỉnh V/v đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn NSTW thực hiện CTMTQG NTM trên địa bàn huyện...
3927/UBND-GT 18/07/2019 UBND tỉnh Lập hồ sơ báo cáo chủ trương đầu tư Dự án đương giao thông nông thôn tránh lũ xã Sơn Bằng
3456/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND huyện Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm công chức
3466/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND huyện Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức
3468 04/07/2019 UBND huyện Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức
KH 28/06/2019 UBND huyện Góp ý dự thảo tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu huyện Hương Sơn năm 2019”
2840/QĐ-UBND 28/06/2019 UBND tỉnh Về việc bổ sung và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm...
2465/QĐ-UBND 25/05/2019 UBND huyện Quyế định về việc cấp kinh phí thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn
450/UBND-VP 02/05/2019 UBND huyện Góp ý dự thảo về Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Hành chính công huyện
415/UBND-TCKH 23/04/2019 UBND huyện Quản lý thuế xây dựng nhà ở tư nhân
01/HD/LN/TC-NN 17/04/2019 Liên phòng TC-NN Thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh năm 2019
336/UBND-LĐTB&XH 05/04/2019 UBND huyện Xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng núi và vùng điều kiện...
311/UBND-VP 04/04/2019 UBND huyện Góp ý Báo cáo rà soát điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
179/KL 01/04/2019 Chi cục Kiểm lâm Bổ sung khu vực mỏ san lấp trên địa bàn xã Sơn Lễ vào quy hoạch khoáng sản làm VLXD
1797/UBND-XD1 29/03/2019 UBND tỉnh Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1
289/UBND-KTHT 28/03/2019 UBND huyện Về việc trả lời đơn công dân
290/UBND-KTHT 28/03/2019 UBND huyện Về việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Luyện, trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn
37/KH-BCĐ 27/03/2019 UBND huyện Triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019