Công khai minh bạch thông tin

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
4634/QĐ-UBND 04/12/2018 Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở, đợt 2 năm 2018
165/CCT-NVDT 22/11/2018 Chi cục Thuế Quản lý thuế tại Khu kinh tế Quốc tế cửa khẩu Cầu Treo
4375/QĐ-UBND 16/11/2018 UBND huyện Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở, đợt 01 năm 2018
14/ 2015/QĐ-UBND 19/10/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban...
35/NQ-CP 18/10/2018 Chính phủ Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Đường GTNT xã Sơn Bình 05/10/2018 UBND huyện Đường Giao thông nông thôn xã Sơn Bình
Đường GTNT trục chính xã Sơn Mai 04/10/2018 UBND huyện Đường Giao thông nông thôn trục chính xã Sơn Mai
6575/QĐ-UBND 19/09/2018 UBND huyện Công bố dự toán ngân sách năm 2018 của UBND huyện Hương Sơn
884/UBND-NV 10/08/2018 UBND huyện Góp ý dự thảo Quyết định ban hành bộ chỉ số CCHC
739/UBND-VP 03/07/2018 UBND huyện Góp ý dự thảo quy chế Quản lý trật tự đô thị và Đề án thành lập Đội quản lý trật tự đô thị - thị trấn...
500/UBND-TT 29/06/2018 UBND huyện Báo cáo kết quả giải quyết của công dân
398 /UBND-BQLDA 25/06/2018 UBND huyện V/v trả lời đơn kiến nghị phản ánh
475 /UBND-VP 25/06/2018 UBND huyện V/v báo cáo về những nội dung khiếu nại của bạn đọc qua Báo VietNamNet
964 /UBND-VP 24/06/2018 UBND huyện V/v trả lời đơn thư của công dân
34/TB-UBND 14/06/2018 UBND huyện Kết luận của Phó Chủ tịch UBND - Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện tại buổi đối thoại với các bên...
Số: 17 /HĐND 13/06/2018 UBND huyện V/v phản hồi kiến nghị của ông Võ Minh Châu
438 /UBND-VP 13/06/2018 UBND huyện V/v trả lời công dân
636 /UBND-VP 12/06/2018 UBND huyện V/v trả lời đơn thư của công dân
915 /UBND-VP 07/06/2018 UBND huyện V/v trả lời đơn thư của công dân
901 /UBND-VP 05/06/2018 UBND huyện V/v trả lời đơn thư của công dân