Công văn

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1491/UBND-CA 06/12/2018 UBND huyện Triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
1092/UBND-VHTT 05/10/2018 UBND huyện Tổ chức tuyên truyền Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10
1070 /UBND-NV 01/10/2018 UBND huyện Khảo sát, thống kê cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nguyện vọng nghỉ việc theo chế độ, chính...
1005/UBND-VHTT 11/09/2018 UBND huyện Công văn về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN
991/UBND-VHTT 07/09/2018 UBND huyện Tăng cường hiệu quả hoạt động Trang thông tin điện tử xã, thị trấn
971/UBND-BHXH 04/09/2018 UBND huyện Triển khai bảo hiểm học sinh năm học 2018 - 2019
942/UBND-VHTT 23/08/2018 UBND huyện Tuyên truyền Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018)
805/UBND-CNTT 18/07/2018 UBND huyện Công văn về việc thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
755/UBND-CA 06/07/2018 UBND huyện Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên môi trường mạng
740/UBND-LĐTB&XH 03/07/2018 UBND huyện Tăng cường phòng chống đuối nước trẻ em
694/UBND-VHTT 20/06/2018 UBND huyện Thực hiện công tác quản lý kinh doanh thiết bị đầu thu số hóa truyền hình mặt đất
700/UBND-LĐ 20/06/2018 UBND huyện Tăng cường công tác phòng, chống bạo lực trẻ em và tai nạn đối nước ở trẻ em
697/UBND-NV 20/06/2018 UBND huyện Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ
91-CV/BTGHU 12/06/2018 BTG huyện ủy Thông tin Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật an ninh mạng..
520/UBND-VHTT 04/06/2018 UBND huyện Công văn v/v rà soát, cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử
515/UBND-YT 01/06/2018 UBND huyện Tăng cường thực thi Luật phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá
485/UBND-VHTT 24/05/2018 UBND huyện Tăng cường khai thác, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
447/UBND-NV 17/05/2018 UBND huyện Yêu cầu kiểm điểm đề xuất xử lý tập thể, cá nhân liên quan đến bệnh đạo ôn hại lúa vụ Xuân 2017
455/UBND-KTHT 17/05/2018 UBND huyện Xử lý tình trạng phơi rơm, rạ, thốc; nông lâm sản khác trên các trục đường
439/UBND-VHTT 15/05/2018 UBND huyện Tuyên truyền 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc