Dự toán Ngân sách

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
7531/QĐ-UBND 01/01/2020 UBND huyện Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách 2020 của huyện