Đề tài khoa học

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
Đề tài 15/08/2017 Trung tâm YTDP huyện Đề tài đánh giá hiệu quả điều trị thay thế nghiện các CDTP bằng thuốc Methadone tại huyện Hương Sơn