Giấy mời

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
96/HĐND 12/06/2020 HĐND huyện Triệu tập kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
83-GM-HĐND 06/12/2019 HĐND huyện Giấy mời dự họp thứ 14 HĐND huyện khóa XIX