Giấy mời

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
67/GM-UBND 19/03/2019 UBND huyện Giấy mời họp triển khai Nghị quyết 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
61/GM-UBND 15/03/2019 UBND huyện Giấy mời hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018
58/GM-UBND 13/03/2019 UBND huyện Giấy mời làm việc với Ban Văn hóa - Xã hội tỉnh giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên
56/GM-UBND 11/03/2019 UBND huyện Giấy mời Hội nghị trực tuyến của Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương với các địa phương
53/GM-UBND 05/03/2019 UBND huyện Giấy mời về việc họp triển khai công tác phòng, chống dịch trả lợn Châu Phi, bệnh đạo ôn hại lúa vụ Xuân 2019
19/GM-BCĐ 05/03/2019 BCĐ NTM Giấy mời làm việc với các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016
49/GM-UBND 01/03/2019 UBND huyện Giấy mời hội nghị trực tuyến triển khai các nghiệp vụ cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
44/GM-UBND 26/02/2019 UBND huyện Giấy mời hội nghị trực tuyến phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam
43/GM-UBND 25/02/2019 UBND huyện Giấy mời dự lễ 60 năm ngày Truyền thống bộ đội biên phòng, 30 năm ngày Biên phòng toàn dân
42/GM-UBND 22/02/2019 UBND huyện Giấy mời hội nghị trực tuyến triển khai đề án " Mỗi xã một sản phẩm " tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
35/GM-UBND 13/02/2019 UBND huyện Giấy mời dự Lễ cầu sức khỏe, cầu quốc thái dân an tưởng niệm 228 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông...
09/GM-BTC 12/02/2019 UBND huyện Giấy mời dự khai mạc giải đua thuyền truyền thống huyện Hương Sơn
34/GM-UBND 12/02/2019 UBND huyện Giấy mời Dự lễ khai hội Hải Thượng Lãn Ông - mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh năm 2019
33/GM-UBND 11/02/2019 UBND huyện Giấy mời tham dự ngày thơ Việt Nam
07/GM-VHTT 28/01/2019 TT Văn hóa - Truyền thông Giầy mời dự chương trình báo cáo, giới thiệu tác phẩm mới "Hương Sơn quê mẹ" và khai trương khu nhạc nước Quý Gia
06/GM-VHTT 25/01/2019 UBND huyện Giấy mời tham dự chương trình giao lưu văn nghệ "Mừng Đảng, Mừng Xuân" năm 2019
07/GM-BCĐ 24/01/2019 VP Nông thôn mới Giấy mời làm việc với các xã đăng ký đặt chuẩn NTM năm 2019
22/GM-UBND 23/01/2019 UBND huyện Giấy mời họp giao ban UBND huyện
13/GM-UBND 15/01/2019 UBND huyện Giấy mời dự họp công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Hương Sơn
12/GM-UBND 15/01/2019 UBND huyện Giấy mời Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019