Giấy mời

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
273/GM-UBND 23/11/2015 UBND huyện Dự hội thi "Nông thôn ngày mới" lần thứ 2
272/GM-UBND 23/11/2015 UBND huyện Dự giao lưu nghệ thuật "Nguyễn Du và Truyện Kiều"
270/GM-UBND 20/11/2015 UBND huyện Họp triển khai kế hoạch sản xuất Nông nghiệp 2016
294/GM-UBND 13/11/2015 UBND huyện Hội nghị tổng kết 20 năm cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,...
188/GM-SVHTTDL 10/11/2015 Sở VHTTDL tỉnh Tham dự hội thảo khoa học " Hoàng Giáp Đinh Nho Hoàn - Thân thế và sự nghiệp"
93/GM-TTHĐND 04/11/2015 HĐND huyện Công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 12 HĐND huyện
280/GM-UBND 28/10/2015 UBND huyện Chuẩn bị tổ chức chương trình "Nông thôn ngày mới " năm 2015
277/GM-UBND 26/10/2015 UBND huyện Tham dự buổi làm việc soát xét, đánh giá mức độ hoàn thành các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015
274/GM-UBND 23/10/2015 UBND huyện Họp giao ban UBND huyện Hương Sơn
269/GM-UBND 20/10/2015 UBND huyện Tập huấn hướng dẫn thực hiện bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại UBND cấp xã
270/GM-UBND 18/10/2015 UBND huyện Họp giao ban UBND huyện
253/GM-UBND 25/09/2015 UBND huyện Hương Sơn Làm việc với Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh
GM-201 17/08/2015 UBND huyện Hương Sơn Hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
272-GM/HU 19/02/2013 Huyện ỦY Về tổ chức Hội nghị công tác xây dựng Đảng năm 2013