Góp ý dự thảo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1541/UBND-TCKH 09/11/2020 UBND huyện V/v góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT
1488/UBND-VHTT 28/10/2020 UBND huyện V/v góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Cổng Dịch vụ công Quốc gia
1451/UBND-TP 19/10/2020 UBND huyện V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW
42 /VHTT 16/10/2020 Phòng Văn hóa và Thông tin V/v đề nghị góp ý Dự thảo Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin để thực hiện Kết nối mạng Truyền số...
1151/UBND-TP 24/08/2020 UBND huyện V/v góp ý Danh mục nội dung giao HĐND tỉnh, UBND các cấp quy định chi tiết tại Luật
343/UBND 24/03/2020 UBND huyện góp ý dự thảo bộ thủ tục hành chính công cấp huyện
214/UBND-KTHT 28/02/2020 UBND huyện Góp ý dự thảo Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
200/UBND 27/02/2020 UBND huyện Góp ý dự thảo KH thực hiện CTGD huyện Hương Sơn giai đoạn 2020- 2025
DT4 07/01/2020 Huyện ủy TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY DÂN CHỦ, ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO; HUY...
DT 01/01/2020 UBND huyện Chương trình Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
124/UBND-QS 10/10/2019 UBND huyện Góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08 của Chính phủ
KH 28/06/2019 UBND huyện Góp ý dự thảo tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu huyện Hương Sơn năm 2019”
450/UBND-VP 02/05/2019 UBND huyện Góp ý dự thảo về Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Hành chính công huyện
311/UBND-VP 04/04/2019 UBND huyện Góp ý Báo cáo rà soát điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
KH 01/03/2019 UBND tỉnh Góp ý dự thảo Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2019
884/UBND-NV 10/08/2018 UBND huyện Góp ý dự thảo Quyết định ban hành bộ chỉ số CCHC
739/UBND-VP 03/07/2018 UBND huyện Góp ý dự thảo quy chế Quản lý trật tự đô thị và Đề án thành lập Đội quản lý trật tự đô thị - thị trấn...
495/UBND-VP 25/05/2018 UBND huyện Đề nghị góp ý kiến dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và mục tiêu chủ yếu 6 tháng cuối năm
395/UBND-VP 02/05/2018 UBND huyện Góp ý dự thảo Quy định, cách chức xin lỗi cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong giải quyết thủ tục...
KH-UBND 14/08/2017 UBND huyện Triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/HU ngày 03/8/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo công...