Hệ thống Giáo dục Đào tạo

09:54 19/11/2018

Dạy học mầm non là một công việc vất vả, nhất là ở các địa bàn miền núi khó khăn như huyện Hương Sơn. Tuy nhiên vượt lên tất cả, với lòng yêu nghề, mến trẻ, các giáo viên mầm non vẫn ngày đêm hăng say công tác, đổi mới phương pháp dạy học, tạo môi trường giáo dục “Thân thiện, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Một trong những tấm gương tiêu biểu của ngành học mầm non Hương Sơn là cô giáo Lê Thị Thùy – Trường Mầm non Sơn Bằng, người đã nhiều năm liên tục được công nhận là giáo viên giỏi Tỉnh.