Kế hoạch

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
20/KH-UBND 03/02/2021 Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện...
10/KH-UBND 21/01/2021 UBND huyện Kế hoạch tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Tân Sửu năm 2021
11/KH-UBND 21/01/2021 UBND huyện Kế hoạch kiểm tra dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin truyền thông trên địa bàn toàn huyện năm 2021
43/UBND 11/01/2021 UBND huyện Tuyên truyền Đại hôi Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
160/KH-UBND 05/01/2021 UBND huyện Kế hoạch hoạt động văn hóa - truyền thông năm 2021
158/KH-UBND 30/12/2020 UBND huyện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
140/KH-UBND 12/11/2020 UBND huyện Thông báo tuyển dụng viên chức y tế cấp xã đối với đối tượng hợp đồng theo Quyết định 58/QĐ-TTg
134/KH-UBND 11/11/2020 UBND huyện Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bệnh dịch tả lơn Châu Phi
107/KH-UBND 19/10/2020 UBND huyện Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL
04-KH/HU 16/10/2020 Huyện ủy Tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn...
104/KH-UBND 12/10/2020 UBND huyện Tuyển dụng giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên THCS năm 2020 - 2021
93/KH-UBND 24/08/2020 UBND huyện Đề án sản xuất vụ Đông năm 2020
92/KH-UBND 20/08/2020 UBND huyện Kế hoạch khoanh vùng cách ly, xử lý vùng dịch COVID-19
87/KH-UBND 28/07/2020 UBND huyện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 trước diễn biến mới trên địa bàn huyện Hương Sơn
01/BTCHT 01/07/2020 Huyện ủy Kế hoạch và Thể lệ Hội thi kể chuyện về những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong...
80/KH-UBND 30/06/2020 UBND huyện Kế hoạch triển khai các hoạt động KN 73 năm ngày TB-LS
75/KH-UBND 24/06/2020 UBND huyện Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII
74/KH-UBND 15/06/2020 UBND huyện KH triển khai thực hiện KL số 49/KL/TW và chỉ thị 11/CT/TƯ về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác...
61/KH-UBND 05/05/2020 UBND huyện Kế hoạch Đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia hy sinh tại Lào về NTLS...
488-KH-HU 04/05/2020 Huyện ủy Kế hoạch tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025