Khen thưởng - Xử phạt

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
24-QĐ/ĐU 25/01/2019 Đảng ủy Khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018
75/UBND 23/01/2019 UBND huyện Công văn về việc trao tặng khen thưởng thành tích năm 2018
5151/QĐ-UBND 16/01/2019 UBND huyện Quyết định về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2018
168/QĐ-UBND 11/01/2019 UBND huyện Quyết định về việc khen thưởng của Chủ tịch UBND huyện
427/UBND 12/05/2018 UBND huyện Khen thưởng năm học 2017 - 2018
04/HĐTĐKT 10/05/2018 UBND huyện Khen thưởng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch HCM ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc - Ngày truyền thông thi đua yêu nước
956/QĐ-UBND 24/04/2018 UBND huyện Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
587/QĐ-UBND 02/04/2018 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
552/QĐ-UBND 26/03/2018 UBND huyện Về việc tặng Giấy khen đột xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
789/QĐ-UBND 21/02/2017 UBND huyện Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
9142/QĐ-UBND 26/12/2016 UBND huyện Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016
6479/QĐ-UBND 08/11/2016 UBND huyện Về việc công nhận, công nhận lại danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Khối văn hóa” và “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”...
2055/QĐ-UBND 07/06/2016 UBND huyện Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện