Lịch công tác

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
CTCT T11 01/11/2018 Chương trình công tác tháng 11 năm 2018 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T9 03/09/2018 Chương trình công tác tháng 9 năm 2018 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T8 02/08/2018 UBND huyện Chương trình công tác tháng 8 năm 2018 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T6 30/05/2018 UBND huyện Chương trình công tác tháng 6 năm 2018 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T5 01/05/2018 UBND huyện Chương trình công tác tháng 5 năm 2018 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T4 02/04/2018 UBND huyện Chương trình công tác tháng 4 năm 2018 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T3 01/03/2018 UBND huyện Chương trình công tác tháng 3 năm 2018 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T2 31/01/2018 UBND huyện Chương trình công tác tháng 2 năm 2018 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T12 01/12/2017 UBND huyện Chương trình công tác tháng 12 năm 2017 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T11 01/11/2017 UBND huyện Chương trình công tác tháng 11 năm 2017 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T10 01/10/2017 UBND huyện Chương trình công tác tháng 10 năm 2017 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T9 31/08/2017 UBND huyện Chương trình công tác tháng 9 năm 2017 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T6 02/06/2017 UBND huyện Chương trình công tác tháng 6 năm 2017 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T5 03/05/2017 UBND huyện Chương trình công tác tháng 5 năm 2017 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T4 01/04/2017 UBND huyện Chương trình công tác tháng 4 năm 2017 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T3 01/03/2017 UBND huyện Chương trình công tác tháng 3 năm 2017 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T2 01/02/2017 UBND huyện Chương trình công tác tháng 2 năm 2017 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T1 29/01/2017 UBND huyện Chương trình công tác tháng 1 năm 2018 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T1 03/01/2017 UBND huyện Chương trình công tác tháng 1 năm 2017 của UBND huyện Hương Sơn
CTCT T12 01/12/2016 UBND huyện Chương trình công tác tháng 11 năm 2016 của UBND huyện Hương Sơn