Phổ biến, giáo dục pháp luật

07:53 15/11/2018

Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 06/4/2016 tại kỳ họp thứ 11, bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. Có 06 nội dung cơ bản của Luật cần biết.

15:19 02/10/2018

1. Tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên trung học từ ngày 10/10/2018 Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, 05 tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên trung học bao gồm:

09:07 10/09/2018

Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Bổ sung quy định giảm vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Lệnh thanh toán từ 500 triệu VNĐ phải sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao; Thay đổi điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng; Ban hành Chuẩn Hiệu trưởng trường phổ thông mới; Các trường đại học phải cam kết chất lượng đào tạo trên website; Chính sách hỗ trợ người có công đang định cư ở nước ngoài… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 09/2018.

10:28 06/08/2018

Trong tháng 8 hàng loạt chính sách mới có hiệu lực thi hành: hỗ trợ người có công; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp; đăng ký giao dịch bảo đảm; điều chỉnh mức trợ cấp với cán bộ xã đã nghỉ việc; viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp tuân thủ 4 tiêu chuẩn

08:16 23/07/2018

Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng/tháng; Lương hưu, trợ cấp tăng 6,92%; Giảm giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; Đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp tối thiểu 8 tiếng; Được khuyến mại, giảm giá đến 100% trong mùa giảm giá; Gây oan sai, công chức phải hoàn trả bằng lương… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 7/2018.

16:21 30/05/2018

Từ tháng 6/2018, nhiều quy định, chính sách mới liên quan đến cán bộ, công chức bắt đầu có hiệu lực thi hành...

07:25 03/05/2018

Quy định mới về điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, gian lận để trục lợi bảo hiểm bị phạt đến 100 triệu đồng, phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, giảm giá cước các mạng điện thoại di động, hạn mức cấp tín dụng... là những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1/5/2018.

07:58 03/04/2018

Hàng loạt chính sách mới như: Trường hợp người lao động được khởi kiện tại Tòa án; Chung cư, khách sạn phải mua bảo hiểm cháy, nổ… chính thức có hiệu lực từ tháng 4-2018.

08:02 02/03/2018

Trong tháng 3/ 2018, nhiều chính sách mới có hiệu lực thi hành:

07:39 03/02/2018

Quy định về chữ ký số trên văn bản điện tử trong CQNN; Thay đổi yêu cầu tỷ lệ bắt buộc sử dụng vật liệu xây không nung; Hướng dẫn tư vấn tâm lý cho học sinh trường phổ thông; Xác định dự toán chi phí tư vấn đầu tư phát triển đô thị;... ;là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2018.

09:03 22/01/2018

Từ hôm nay (20/1), một loạt chính sách đặc thù có tính đột phá để thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ có hiệu lực thi hành.

14:16 02/01/2018

Hàng loạt chính sách, quy định mới quan trọng trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 1/2018: tăng lương tối thiểu vùng; áp biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi; sửa đổi quy định về thu tiền sử dụng đất; quy định mới về tính lãi tiền gửi giữa tổ chức tín dụng với khách hàng... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2018.

10:17 02/01/2018

Đẩy mạnh phát huy hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở góp phần ổn định xã hội

07:29 20/12/2017

Công tác Tư pháp ở cấp xã là một bộ phận quan trọng của công tác quản lý nhà nước, là nơi trực tiếp triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo đảm sự thống nhất quản lý nhà nước từ huyện đến cơ sở. Nhận biết được tầm quan trọng đó, các cấp ủy đảng, chính quyền UBND xã Sơn Kim 1 luôn có sự quan tâm, chỉ đạo chú trọng thực hiện hiệu quả các mặt hoạt động công tác tư pháp, bảo đảm cho các đường lối, chính sách và pháp luật đi vào cuộc sống nhân dân kịp thời, hiệu quả.

11:29 12/12/2017

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý. Trong 02 ngày 12,13/12/2017 Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh phối hợp Phòng Tư pháp tổ chức truyền thông và trợ giúp pháp lý cho các đối tượng là người khuyết tật, hộ nghèo và hộ cận nghèo, người có công… tại 08 xã: Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Lĩnh, Sơn Hồng, Sơn Trường, Sơn Hàm, Sơn An, Sơn Tiến .

16:24 11/12/2017

Thời gian qua, các xã, thị trấn đang tích cực thực hiện Quyết định 619 của Thủ tướng Chính Phủ, Thông tư 07 của Bộ Tư pháp và kế hoạch của UBND huyện về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đặc biệt là tại 03 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017 nói riêng và các xã, thị trấn trên đại bàn huyện nói chung.Qua đó, từng bước có giải pháp thúc đẩy, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân tiếp cận pháp luật ngày càng tốt hơn.

15:52 10/11/2017

Sáng ngày 6/7/2017, Trường THPT Lý Chính Thắng đã tổ chức buổi ngoại khoá “Tuyên truyền kiến thức pháp luật Phòng cháy chữa cháy và một số kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh”.

10:18 01/11/2017

Phạt nặng hành vi gây thất thoát hàng cứu trợ; cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11.

14:23 08/09/2017

Ngày 31/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, trong đó quy định tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, Chiến sĩ thi đua cơ sở. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2017 và thay thế Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 /7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013. Trong đó quy định cụ thể như sau:

14:52 29/08/2017

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, hướng mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở; tuyên truyền kịp thời, thường xuyên nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, UBND huyện Hương Sơn ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn huyện.