Phổ biến, giáo dục pháp luật

14:16 02/01/2018

Hàng loạt chính sách, quy định mới quan trọng trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 1/2018: tăng lương tối thiểu vùng; áp biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi; sửa đổi quy định về thu tiền sử dụng đất; quy định mới về tính lãi tiền gửi giữa tổ chức tín dụng với khách hàng... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2018.

10:17 02/01/2018

Đẩy mạnh phát huy hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở góp phần ổn định xã hội

07:29 20/12/2017

Công tác Tư pháp ở cấp xã là một bộ phận quan trọng của công tác quản lý nhà nước, là nơi trực tiếp triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo đảm sự thống nhất quản lý nhà nước từ huyện đến cơ sở. Nhận biết được tầm quan trọng đó, các cấp ủy đảng, chính quyền UBND xã Sơn Kim 1 luôn có sự quan tâm, chỉ đạo chú trọng thực hiện hiệu quả các mặt hoạt động công tác tư pháp, bảo đảm cho các đường lối, chính sách và pháp luật đi vào cuộc sống nhân dân kịp thời, hiệu quả.

11:29 12/12/2017

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý. Trong 02 ngày 12,13/12/2017 Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh phối hợp Phòng Tư pháp tổ chức truyền thông và trợ giúp pháp lý cho các đối tượng là người khuyết tật, hộ nghèo và hộ cận nghèo, người có công… tại 08 xã: Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Lĩnh, Sơn Hồng, Sơn Trường, Sơn Hàm, Sơn An, Sơn Tiến .

16:24 11/12/2017

Thời gian qua, các xã, thị trấn đang tích cực thực hiện Quyết định 619 của Thủ tướng Chính Phủ, Thông tư 07 của Bộ Tư pháp và kế hoạch của UBND huyện về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đặc biệt là tại 03 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017 nói riêng và các xã, thị trấn trên đại bàn huyện nói chung.Qua đó, từng bước có giải pháp thúc đẩy, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân tiếp cận pháp luật ngày càng tốt hơn.

15:52 10/11/2017

Sáng ngày 6/7/2017, Trường THPT Lý Chính Thắng đã tổ chức buổi ngoại khoá “Tuyên truyền kiến thức pháp luật Phòng cháy chữa cháy và một số kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh”.

10:18 01/11/2017

Phạt nặng hành vi gây thất thoát hàng cứu trợ; cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11.

14:23 08/09/2017

Ngày 31/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, trong đó quy định tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, Chiến sĩ thi đua cơ sở. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2017 và thay thế Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 /7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013. Trong đó quy định cụ thể như sau:

14:52 29/08/2017

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, hướng mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở; tuyên truyền kịp thời, thường xuyên nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, UBND huyện Hương Sơn ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn huyện.

08:43 29/08/2017

Một số chính sách mới về tài chính, doanh nghiệp, y tế… bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/9/2017.

17:01 23/08/2017

Từ ngày 17/8 đến ngày 21/9, Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn tổ chức 18 lớp tuyên truyền giáo dục pháp luật các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn 18 xã, thị trấn: Sơn Kim 1, Sơn Kim2, Sơn Tây, TT Tây Sơn, Sơn Lĩnh, Sơn Hồng, Sơn Diệm, Sơn Giang, Sơn Quang, Sơn Lâm, Sơn Trường, Sơn Hàm…

11:13 12/08/2017

Trong 6 tháng đầu năm 2016, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chính quyền sự phối hợp của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật của nhân dân.

14:33 01/08/2017

Trong tháng 8 hàng loạt chính sách mới có hiệu lực thi hành: Hạn mức bảo hiểm tiền gửi được nâng lên 75 triệu đồng, 8 đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp, thay đổi quy định chế độ đối với giáo viên phổ thông, chế độ nghỉ hưu của quân nhân...

10:01 31/07/2017

Tăng lương hưu và trợ cấp cho hàng loạt đối tượng; Tăng mức phạt đối với nhiều lỗi vi phạm giao thông... là một số chính sách sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8.

15:48 28/07/2017

Quyết định 838/QĐ-BHXH về quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN hướng dẫn NSDLĐ lập hồ sơ điện tử đề nghị hưởng các chế độ như sau:

15:46 28/07/2017

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật số 12/2017/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 (sau đây gọi gọn là Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017).

15:44 28/07/2017

Sau đây là 04 chính sách nổi bật về thuế, giáo dục… có hiệu lực từ giữa tháng 7/2017 (từ ngày 11 – 20/7/2017):

15:41 28/07/2017

Thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 3 và 8 Điều 1 Nghị định 76/2017/NĐ-CP .

15:34 28/07/2017

Từ ngày 01 - 10/8/2017, nhiều chính sách mới trong lĩnh vực bảo hiểm, giáo dục… bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong đó, nổi bật là:

07:36 30/06/2017

Từ ngày 1-7, nhiều chính sách đã ngộ có hiệu lực về nâng lương công chức, viên chức; tăng lương hưu; tăng phí bảo hiểm y tế hộ gia đình; tăng trợ cấp thai sản;...