Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
QH 15/08/2017 UBND huyện Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hương Sơn