Quyết định

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
7731/QĐ-UBND 28/12/2020 UBND huyện Quyết định thành lập Ban Giám sát thực hiện việc kiểm tra sát hạch cán bộ, công chức, viên chức theo KL 71/KL/TƯ
7690/QĐ-UBND 27/12/2020 UBND huyện Quyết định công nhận kết quả xét tuyển giáo viên MN, TH, THCS huyện Hương Sơn năm 2020- 2021
7591/QĐ-UBND 23/12/2020 UBND huyện Quyết định kiện toàn BCĐ xây dựng chính quyền điện tử
4988/QĐ-UBND 04/09/2020 UBND huyện Về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn, nhiệm...
19-CĐ/HU 29/06/2020 Huyện ủy Về việc tập trung phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020
893/QĐ-UBND 19/03/2020 UBND tỉnh Quyết định về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị trấn Phố Châu năm 2030
1269/QĐ-UBND 10/03/2020 UBND huyện QĐ bán đấu giá quyền sử dụng đất
10/CĐ-UBND 06/03/2020 UBND huyện Công điện tập trung phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ xuân 2020
1080/QĐ-UBND 27/02/2020 UBND huyện Quyết định thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid - 19
1058/QĐ-UBND 26/02/2020 UBND huyện Quyết định phê duyệt cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các xã, thị trấn
739/QĐ-UBND 21/02/2020 UBND huyện Quyết định kiện toàn HĐGD Quốc phòng và An ninh
798/QĐ-UBND 10/02/2020 UBND huyện QĐ kiện toàn Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách huyện
717/QĐ-UBND 05/02/2020 UBND huyện Thành lập Ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Hương Sơn
718/QĐ-UBND 05/02/2020 UBND huyện Phê duyệt các xã phấn đầu xây dựng Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao năm 2020
698/QĐ-UBND 31/01/2020 UBND huyện Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Corona
50/QĐ-UBND 07/01/2020 UBND huyện Các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ Tịch, PCT các xã mới thực hiện sáp nhập ĐVHC
4068/QĐ-UBND 06/08/2019 UBND huyện Quyết định về việc phê duyệt danh sách các xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thon mới năm 2019
3323/QĐ-UBND 25/06/2019 UBND huyện Quyết định về việc phê duyệt kết quả rà soát phúc tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018
3191/QĐ-UBND 21/06/2019 UBND huyện Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức giáo viên bậc mầm non huyện Hương Sơn 2018 - 2019
3101/QĐ-UBND 11/06/2019 UBND huyện Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển dụng viên chức giáo viên bậc học huyện Hương Sơn năm 2018 - 2019