Tài liệu phục vụ kỳ họp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
TLHĐ 29/06/2020 HĐND huyện Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 16
TLHĐ HĐND huyện Tài liệu phục vụ HĐND huyện kỳ họp thứ 16