Thông báo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
209/TB-UBND 07/09/2020 UBND huyện Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của PCT UBND huyện Hương Sơn
174/TB-UBND 04/09/2020 UBND huyện Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc các vùng quy hoạch tại...
197/TB-UBND 03/09/2020 Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc vùng quy hoạch tại xã...
199/TB-UBND 03/09/2020 UBND huyện Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc Đồng Cồn Cao, thôn Trà...
201/TB-UBND 01/09/2020 UBND huyện Thông báo kế hoạch dự lễ khai giảng năm học 2020-2021
203/TB-UBND 01/09/2020 UBND huyện Thông báo tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
204/TB-UBND 01/09/2020 UBND huyện Thông báo tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
205/TB-UBND 01/09/2020 UBND huyện Thông báo tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
195 /TB - UBND 31/08/2020 UBND huyện Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc vùng quy hoạch xã Kim Hoa,...
03/TB-BTC 18/08/2020 BTC Thông báo tạm hoãn chấm các tác phẩm tham gia dự thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Hương Sơn
172/TB-UBND 12/08/2020 UBND huyện Thông báo tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung công quỹ Nhà...
174/TB-UBND 04/08/2020 UBND huyện Thông báo tiêu chí lựa chon tổ chức bán đấu giá tài sản cây đứng tại NTLS Nầm
144/TB-UBND 13/07/2020 UBND huyện Thông báo dự lễ dâng hương và thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp KN 73 năm ngày TBLS
110/TB-UBND 08/06/2020 UBND huyện Thông báo về việc tuyển dụng viên chức
106/TB-UBND 29/05/2020 UBND huyện Thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non, phổ thông năm 2020
02/TB-BTC 12/05/2020 BTC Về việc tiếp nhận tác phẩm dự thi sáng tác Biểu trưng (Logo) huyện Hương Sơn
487-TB/HU 04/05/2020 Huyện ủy Thông báo lịch đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025
55/TB-UBND 01/04/2020 UBND huyện Thông báo hoãn tiếp công dân định kỳ ngày 6/4/2020
LKG 25/03/2020 UBMTTQ huyện Lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ, phòng chống dịch Covid-19
48/TB-UBND 21/03/2020 UBND huyện Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện