Thông báo kết quả giải quyết KNTC

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
219/TB-UBND 22/09/2020 UBND huyện Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2020
121/TB-UBND 23/06/2020 UBND huyện Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2020
55/TB-UBND 01/04/2020 UBND huyện Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2020
26/TB-UBND 06/03/2020 UBND huyện Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2020
52/TB-UBND 23/02/2020 UBND huyện Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2020
02/TB-UBND 07/01/2020 UBND huyện Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 1 năm 2020
30/TB-UBND 21/02/2019 UBND huyện Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 20/02/2019
13/TB-UBND 22/01/2019 UBND huyện Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 21/01/2019
500/UBND-TT 29/06/2018 UBND huyện Báo cáo kết quả giải quyết của công dân
398 /UBND-BQLDA 25/06/2018 UBND huyện V/v trả lời đơn kiến nghị phản ánh
34/TB-UBND 14/06/2018 UBND huyện Kết luận của Phó Chủ tịch UBND - Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện tại buổi đối thoại với các bên...
Số: 17 /HĐND 13/06/2018 UBND huyện V/v phản hồi kiến nghị của ông Võ Minh Châu
98 /LĐTBXH 01/06/2018 Phòng LĐTB&XH V/v trả lời đơn thư
165/TB-UBND 17/05/2018 UBND tỉnh Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2018
177/TT-NV1 08/05/2018 Thanh tra tỉnh Thông báo kết quả làm việc QLNN về thanh tra, tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo
23/TB-UBND 30/03/2018 UBND huyện Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Bình Thân tại buổi đối thoại với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hợi,...
153/TB-UBND 22/12/2017 UBND huyện Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi đối thoại với hai hộ gia đình ông Dương Văn Hồng và ông Nguyễn Văn...
29 /TB-UBND 12/12/2017 UBND xã Sơn Kim 2 Kết quả giải quyết đơn phản ánh của ông Phan Xuân Quyền
285/TB-UBND 17/08/2017 UBND tỉnh Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2017
23/TB-UBND 30/03/2017 UBND huyện Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Bình Thân tại buổi đối thoại với hộ ông Nguyễn...