Thông báo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
57/TB-UBND 31/03/2021 UBND huyện Thông báo về việc sử dụng biểu trưng (Logo) huyện Hương Sơn
03/TB-UBBC 19/02/2021 Ủy ban bầu cử Thông báo nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
16/TB-UBND 28/01/2021 UBND huyện Thông báo tiêu chí lựa chon tổ chức bán đấu giá
21/TB-UBND 28/01/2021 UBND huyện Thông báo tạm dừng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông...
15/TB-UBND 25/01/2021 UBND huyện Thông báo kế hoạch tổ chức lễ dâng hương tại NTLS Nầm và thăm hỏi, tặng quà NCC và thân nhân NCC nhân dịp Tết...
DS 15/01/2021 UBND huyện Danh sách tuyển dụng và bố trí công tác giáo viên
7856/QĐ-UBND 30/12/2020 UBND huyện Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi xét tuyển giáo viên MN,TH, THCS năm học 2020-2021
304/TB-UBND 28/12/2020 Ban kiểm tra sát hạch Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra sát hạch thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng...
328/DS/HĐ 28/12/2020 UBND huyện Thông báo thời gian, địa điểm, Danh sách CB công chức, viên chức tham gia kiểm tra, sát hạch (Bổ sung)
296/TB-UBND 26/12/2020 UBND huyện Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển dụng lại cán bộ, công chức trên địa bàn huyện theo KL số 71 KL/TW của Ban Bí thư
320/HĐTD 22/12/2020 UBND huyện Danh sách thí sinh dự thi phỏng vấn kiến thức chuyên ngành MN,TH,THCS
295/TB-UBND 18/12/2020 UBND huyện Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức giáo viên MN,TH,THCS năm học 2020-2021
290/TB-UBND 15/12/2020 UBND huyện Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức y tế đối với các đối tượng...
291/TB-UBND 15/12/2020 UBND huyện Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức y tế đối với các đối tượng hợp đồng theo Quyết định 58/QĐ-TTg
284/TB-UBND 11/12/2020 UBND huyện Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức, giáo viên MN,TH,THCS năm học 2020-2021
286/TB-UBND 11/12/2020 UBND huyện Thông báo về nội dung đề cương ôn tập kiểm tra, sát hạch , xét tuyển viên chức, giáo viên MN,TH,THCS năm học 2020-2021
285/TB-UBND 04/12/2020 UBND huyện Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức, giáo viên MN,TH,THCS năm học 2020-2021
260/TB-UBND 17/11/2020 UBND huyện Thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2020
260/TB-UBND 17/11/2020 UBND tỉnh Tuyển dụng viên chức y tế năm 2020
261/TB-UBND 17/11/2020 UBND huyện Thông báo tuyển dụng viên chức y tế cấp xã đối với đối tượng hợp đồng theo Quyết định 58/QĐ-TTg