Thuế, phí và lệ phí

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
165/CCT-NVDT 22/11/2018 Chi cục Thuế Quản lý thuế tại Khu kinh tế Quốc tế cửa khẩu Cầu Treo
156/CCT-NVDT 05/06/2018 Chi cục thuế Hướng dẫn đăng ký, kê khai đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử
120/CCT-NVDT 01/06/2018 Chi cục thuế Giới thiệu điểm mới tại Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 về phương pháp tính thuế GTGT
53/2017/NQ-HĐND 15/05/2018 HĐND tỉnh VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
4/2017/QĐ-UBND 17/04/2018 UBND tỉnh QUY ĐỊNH TẠM THỜI TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI XE Ô TÔ TỪ 09 CHỖ NGỒI TRỞ...
21/CCT-NVDT 06/03/2018 Chi cục thuế Công văn về việc nộp báo cáo Tài chính và quyết toán thuế năm 2017
360/CT-KK 01/03/2018 Chi cục thuế Kê khai, nộp thuế quyết toán thuế TNCN năm 2017
159/CCT-NVDT 15/01/2018 Chi cục thuế Tuyên truyền hướng dẫn kê khai nộp thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2017
TMB 14/08/2017 Chi cục Thuế Công khai Bộ thuế môn bài các xã, thị trấn năm 2017
550/UBND-CCT 08/08/2017 UBND huyện Tập trung triển khai nhiệm vụ thu ngân sách
26/2016/NQ-HĐND 15/12/2016 HĐND tỉnh Nghị quyết về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của...
Thuế môn bài 01/06/2016 Chi Cục thuế Hương sơn Công khai thuế môn bài các xã, thị trấn năm 2016