Thuế, phí và lệ phí

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
415/UBND-TCKH 23/04/2019 UBND huyện Quản lý thuế xây dựng nhà ở tư nhân
1534/BTC-CST 30/01/2019 Bộ tài chính Chính sách ưu đãi đối với điện mặt trời trên mái nhà có công suất lắp đặt không quá 50kw
136/TT-BTC 01/01/2019 Bộ Tài chính Sửa đối bổ sung Thông tư số 13 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà...
165/CCT-NVDT 22/11/2018 Chi cục Thuế Quản lý thuế tại Khu kinh tế Quốc tế cửa khẩu Cầu Treo
156/CCT-NVDT 05/06/2018 Chi cục thuế Hướng dẫn đăng ký, kê khai đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử
120/CCT-NVDT 01/06/2018 Chi cục thuế Giới thiệu điểm mới tại Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 về phương pháp tính thuế GTGT
53/2017/NQ-HĐND 15/05/2018 HĐND tỉnh VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
4/2017/QĐ-UBND 17/04/2018 UBND tỉnh QUY ĐỊNH TẠM THỜI TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI XE Ô TÔ TỪ 09 CHỖ NGỒI TRỞ...
21/CCT-NVDT 06/03/2018 Chi cục thuế Công văn về việc nộp báo cáo Tài chính và quyết toán thuế năm 2017
360/CT-KK 01/03/2018 Chi cục thuế Kê khai, nộp thuế quyết toán thuế TNCN năm 2017
159/CCT-NVDT 15/01/2018 Chi cục thuế Tuyên truyền hướng dẫn kê khai nộp thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2017
TMB 14/08/2017 Chi cục Thuế Công khai Bộ thuế môn bài các xã, thị trấn năm 2017
550/UBND-CCT 08/08/2017 UBND huyện Tập trung triển khai nhiệm vụ thu ngân sách
26/2016/NQ-HĐND 15/12/2016 HĐND tỉnh Nghị quyết về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của...
Thuế môn bài 01/06/2016 Chi Cục thuế Hương sơn Công khai thuế môn bài các xã, thị trấn năm 2016