Tổ chức - Cán bộ

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
2012/QĐ-UBND 16/04/2020 UBND huyện Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức
1060/QĐ-UBND 28/02/2020 UBND huyện Quyết định 1060, 1063, 1113 Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung PCT UBND xã
519/QĐ-UBND 01/01/2020 UBND huyện QĐ bổ nhiệm CH trưởng Ban CHQS xã
3456/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND huyện Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm công chức
3466/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND huyện Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức
3468 04/07/2019 UBND huyện Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức
742/QĐ-CTUBND 22/02/2019 UBND huyện Quyết định về việc điều động công chức cấp xã
792/QĐ-CTUBND 22/02/2019 CTUBND huyện Quyết định về việc điều động công chức cấp xã
460/UBND-NV 18/05/2018 UBND huyện Gia hạn thời gian điều động công chức cấp xã
Số: 1183/QĐ-CTUBND 15/05/2018 UBND huyện Về việc điều động công chức cấp xã
01-TBHĐST 21/04/2017 Huyện ủy TB tuyển dụng công chức vào cơ quan Huyện đoàn Hương sơn năm 2017
25/TB-UBND 03/04/2017 UBND huyện Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
11/TB-HĐTT 14/09/2016 Hội đồng thi công chức năm 2016 Thông báo triệu tập thi tuyển công chức năm 2016
219/TB-UBND 18/12/2015 UBND huyện Xét tuyển giáo viên mầm non vào biên chế năm học 2015 - 2016
01/KH-HĐXT 25/11/2015 Hội đồng xét tuyển công chức cấp xã Tuyển dụng công chức Tư pháp - Hộ tịch năm 2016
17/TB-HĐTD 29/01/2015 UBND Hương Sơn Xét tuyển dụng viên chức bậc học mầm non năm học 2014 - 2015
3467/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức