Văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
03/TB-UBBC 19/02/2021 Ủy ban bầu cử Thông báo nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
20/KH-UBND 03/02/2021 Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện...
CTCT T2 01/02/2021 UBND huyện Chương trình công tác tháng 02 năm 2021 của UBND huyện Hương Sơn
16/TB-UBND 28/01/2021 UBND huyện Thông báo tiêu chí lựa chon tổ chức bán đấu giá
21/TB-UBND 28/01/2021 UBND huyện Thông báo tạm dừng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông...
05/CT-TTg 28/01/2021 Chính phủ Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
4-CV/BCĐ 28/01/2021 Văn phòng Tỉnh ủy V/v thực hiện nghiêm ngặt biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới
15/TB-UBND 25/01/2021 UBND huyện Thông báo kế hoạch tổ chức lễ dâng hương tại NTLS Nầm và thăm hỏi, tặng quà NCC và thân nhân NCC nhân dịp Tết...
99/UBND-VP 25/01/2021 UBND huyện Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2021
2/HĐND 22/01/2021 Ủy ban bầu cử Giấy mời Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp
10/KH-UBND 21/01/2021 UBND huyện Kế hoạch tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Tân Sửu năm 2021
11/KH-UBND 21/01/2021 UBND huyện Kế hoạch kiểm tra dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin truyền thông trên địa bàn toàn huyện năm 2021
DS 15/01/2021 UBND huyện Danh sách tuyển dụng và bố trí công tác giáo viên
9/GM-UBND 15/01/2021 UBND huyện Giấy mời trao Quyết định tuyển, hướng dẫn ký hợp đồng làm việc đối với viên chức
43/UBND 11/01/2021 UBND huyện Tuyên truyền Đại hôi Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
53/UBND 11/01/2021 UBND huyện Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19
3/CT-UBND 08/01/2021 UBND huyện Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm vụ trước trong và sau Tết Nguyên...
02-CĐ/HU 07/01/2021 Huyện ủy Công điện về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
160/KH-UBND 05/01/2021 UBND huyện Kế hoạch hoạt động văn hóa - truyền thông năm 2021
CTCT T1 01/01/2021 UBND huyện Chương trình công tác tháng 01 năm 2021 của UBND huyện Hương Sơn