Văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
150/GM-UBND 24/06/2019 UBND huyện Giấy mời họp thống nhất nội dung kịch bản phóng sự truyền hình kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Hương Sơn
DC 01/03/2019 Huyện ủy Đề cương tuyên truyền và gợi ý những nét cơ bản phục vụ cuộc thi tìm hiểu " Huyện Hương Sơn 550 năm hình thành...
BTHS 23/01/2019 Huyện ủy Bản tin Hương Sơn: Chúc mừng năm mới Xuân Kỷ Hợi 2019
CH 18/01/2019 Huyện ủy Câu hỏi cuộc thi tìm hiểu " Huyện Hương Sơn 550 năm hình thành và phát triển"
TL 18/01/2019 Huyện ủy Thể lệ cuộc thi tìm hiểu " Huyện Hương Sơn 550 năm hình thành và phát triển"
11-KH/BCĐ 17/01/2019 Huyện ủy Kế hoạch tổ chức thi tìm hiểu " Huyện Hương Sơn 550 năm hình thành và phát triển"
24-HD/BTGHU 25/12/2018 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2019
05-KH/BCĐ 21/12/2018 BCĐ Lễ kỷ niệm Kế hoạch khung tổ chức các hoạt động kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Hương Sơn
10-KH/BCĐ 13/12/2018 BCĐ Lễ kỷ niệm Kế hoạch tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Hương Sơn
354-TB/HU 11/12/2018 Huyện ủy Thông báo phân công một số nội dung hoạt động hướng tới kỷ niệm 550 năm thành lập huyện
354-TB/HU 11/12/2018 Huyện ủy Thông báo phân công một số nội dung hoạt động hướng tới kỷ niệm 550 năm thành lập huyện
444-QĐ/HU 15/10/2018 Huyện ủy Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Hương Sơn
85/KH-UBND 19/09/2018 UBND huyện Phát động phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Hương Sơn (1469 - 2019)
33-CT/HU 08/06/2018 Huyện ủy Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát động các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 550 năm...