Văn bản chỉ đạo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
73/NQ-TTHĐND 05/03/2018 HĐND huyện Nghị quyết ban hành quy chế tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND huyện khóa XIX
784/UBND-NN 25/10/2017 UBND huyện Tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc
530/UBND-YT 01/08/2017 UBND huyện Tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết
512/UBND-NN 26/07/2017 UBND huyện Về việc ứng phó với tình hình mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 4
481/UBND-NN 18/07/2017 UBND huyện Khẩn trương phòng trừ sâu cuốn lá lứa 2 vụ Hè Thu năm 2017
452/UBND-NN 11/07/2017 UBND huyện Tăng cường công tác giết mổ gia súc
231-CV/HU 30/06/2017 Huyện ủy Đôn đốc, giám sát Nghị quyết TW4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW
484/UBND-NN 26/06/2017 UBND huyện Phòng, tránh tai nạn đuối nước tại sông, suối, hồ, đập trên địa bàn huyện
14-HD/BTGHU 16/06/2017 Huyện ủy Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017); 70 năm ngày thành lập Ban chỉ huy...
03-CĐ/HU 12/06/2017 Huyện ủy Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu
429/UBND-YT 02/06/2017 ubnd huyện Triển khai thực hiện quy định quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn
409/UBND-YT 29/05/2017 UBND huyện Về việc chấn chỉnh công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm
23-CT/HU 19/05/2017 Huyện ủy Chỉ thị của BTV Huyện ủy về lãnh đạo chỉ đạo Đại hội Hội nông dân cấp cơ sở, cấp huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023
371/UBND-KTHT 18/05/2017 UBND huyện Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, cảnh quan đô thị, hành lang an toàn giao thông tại các đô thị trên...
360/UBND-VHTT 16/05/2017 UBND huyện Tăng cường sử dụng hộp thư điện tử của tỉnh và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin
364/UBND-KTHT 16/05/2017 UBND huyện Xử lý tình trạng rơm, rạ, thốc; nông lâm sản khác và tuốt lúa trên các trục đường giao thông
47/TB-UBND 11/05/2017 UBND huyện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện về các giải pháp chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện
22-CT/HU 29/04/2017 Huyện ủy CT tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
09-CTr/HU 10/03/2017 Huyện ủy Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 04/NQ-TW
137/UBND-VHTT 06/03/2017 UBND huyện Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3