Văn bản hội đồng

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
VBHĐ 14/06/2019 HĐND huyện Tài liệu HĐND huyện ký họp thứ 12
690/FM-HĐND 05/06/2019 HĐND huyện Giấy mời dự kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX
60/TB-HĐND 29/03/2019 HĐND huyện Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2019
83/NQ-HĐND 19/01/2019 HĐND huyện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019
84/NQ-HĐND 19/01/2019 HĐND huyện Nghị quyết về việc phê chuẩn Dự toán thu, chi ngân sách năm 2019
57/TB-HĐND 19/12/2018 HĐND huyện Thông báo kết quả kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX
TLHĐ 17/12/2018 Tài liệu phục vụ kỳ họp 11 HĐND huyện, khóa XIX
13/KH-HĐND 24/10/2018 HĐND huyện Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
52/TB-HĐND 09/07/2018 HĐND huyện Thông báo kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX
74/NQ-HĐND 06/07/2018 HĐND huyện Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kt-xh, qp-an 6 tháng cuối năm 2018
68/GTT-HĐND 30/05/2018 HĐND huyện Giấy triệu tập kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
40/TB-UBND 19/12/2017 HĐND huyện Thông báo kết quả kỳ họp và các Nghị quyết HĐND huyện khóa XIX
VBHĐ 15/12/2017 HĐND huyện Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện
36/TB-HĐND 24/09/2017 HĐND huyện Thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV của đồng chí Vương Đình Huệ...
33/TB-HĐND 24/07/2017 HĐND huyện Thông báo kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021
NQ-HĐND 21/07/2017 HĐND huyện Các Nghị quyết HĐND huyện khóa XIX, kỳ họp thứ 6
08/KH-HĐND 02/06/2017 HĐND huyện Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
24/TB-HĐND 22/12/2016 HĐND huyện Kết quả kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX
52/2016/NQ-HĐND 21/12/2016 HĐND huyện Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2017
02/TB-BKTXH 10/12/2016 HĐND huyện Thông báo kết quả giám sát của Ban KTXH HĐND huyện về việc thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát...