Văn bản hội đồng

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
06/KH-HĐND 09/11/2016 HĐND huyện Chuẩn bị kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
48/NQ-HĐND 28/09/2016 HĐND huyện Về việc ban hành nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa XIX
49/NQ-HĐND 28/09/2016 HĐND huyện Về việc ban hành quy chế tạm thời hoạt động HĐND huyện khóa XIX
50/NQ-HĐND 28/09/2016 HĐND huyện Thông qua chương trình giám sát HĐND huyện năm 2017
51/NQ-HĐND 28/09/2016 HĐND huyện Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021
10/TB-TTHĐND 04/08/2016 HĐND huyện Kế hoạch tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XIV của Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh
01/QĐ-TTHĐND 03/08/2016 HĐND huyện Thành lập đoàn công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
08/TB-HĐND 27/06/2016 HĐND huyện Thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
05/TB-HĐND 23/06/2016 HĐND huyện Thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XIX
112/TB-HĐND 04/01/2016 HĐND huyện Kết quả Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII
105/ GTT-TTHĐND 09/12/2015 HĐND huyện Kỳ họp thức 12, Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII
97/TB-TTHĐ 16/11/2015 HĐND huyện Lịch tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp cuối năm 2015
92 /KH-HĐND 05/11/2015 HĐND huyện Tiếp xúc cử tri của Đại biểu HDND tỉnh, Đại biểu HDND huyện trước kỳ họp cuối năm 2015
91/KH-HĐND 03/11/2015 HĐND huyện Chuẩn bị kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện Hương Sơn khóa XVIII ( Kỳ họp thường kỳ cuối năm 2015)
TLHĐ Báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 2018
TLHĐ HĐND huyện Tài liệu phục vụ HĐND huyện kỳ họp thứ 16