Viện kiểm sát nhân dân

10:38 25/08/2020

Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020, Đoàn kiểm sát của Viện KSND huyện Hương Sơn do đồng chí Lê Anh Tuấn - Viện trưởng làm trưởng đoàn, tiến hành trực tiếp kiểm sát toàn diện công tác thi hành án dân sự năm 2020 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hương Sơn. Cùng tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Uông Xuân Đức - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hương Sơn.