Tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị

10:38 05/06/2018

Đ/c Nguyễn Quag Thọ, Chủ tịch UBND huyện; ĐT: 0913294546; Email: nguyenquantho.hs@hatinh.gov.vn

16:49 01/06/2018

V/v trả lời đơn thư của công dân

16:48 01/06/2018

V/v xử lý, trả lời đơn thư của công dân

16:47 01/06/2018

V/v trả lời đơn thư của công dân

16:46 01/06/2018

V/v trả lời công dân

16:46 01/06/2018

V/v trả lời đơn thư của công dân

16:45 01/06/2018

V/v trả lời đơn thư của công dân

16:44 01/06/2018

V/v trả lời đơn thư của công dân

16:43 01/06/2018

V/v báo cáo về những nội dung khiếu nại của bạn đọc qua Báo VietNamNet

16:42 01/06/2018

V/v trả lời đơn của công dân

16:41 01/06/2018

V/v xử lý đơn của công dân

16:38 01/06/2018

Quá trình giải quyết đơn phản ánh của ông Phan Xuân Quyền

16:37 01/06/2018

V/v xử lý, trả lời đơn thư của công dân

15:44 01/06/2018

V/v xử lý, trả lời đơn thư của công dân

15:24 01/06/2018

V/v trả lời đơn kiến nghị phản ánh

15:22 01/06/2018

V/v trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân

11:12 15/08/2017

V/v trả lời kiến nghị về việc cấp đổi GCNQSD đất

08:23 15/08/2017

Thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị