Tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
DC 15/08/2017 UBND huyện Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
Số: 496/UBND-TN 20/07/2017 UBND huyện V/v trả lời kiến nghị về việc cấp đổi GCNQSD đất