Tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị

10:14 17/12/2020

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

14:47 22/04/2020

Trả lời đơn của công dân Trần Xuân Tuyên, Thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu

14:45 22/04/2020

Trả lời kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hồng Tươi , thôn Khí Tượng, xã Sơn Tây

15:04 08/04/2019

Về việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Luyện, trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn

15:03 08/04/2019

Về việc trả lời đơn công dân

14:56 08/04/2019

Về việc giải quyết kiến nghị của UBND huyện về thôn Kim Thành

14:48 08/04/2019

Kết quả xác minh, trả lời đơn thư

14:46 08/04/2019

Về việc phối hợp giải quyến đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Luyện, xã Sơn Tây

14:40 08/04/2019

V/v trả lời đơn của công dân

14:39 08/04/2019

Về việc giải quyết đơn thư của công dân

10:38 05/06/2018

Đ/c Nguyễn Quag Thọ, Chủ tịch UBND huyện; ĐT: 0913294546; Email: nguyenquantho.hs@hatinh.gov.vn

16:49 01/06/2018

V/v trả lời đơn thư của công dân

16:48 01/06/2018

V/v xử lý, trả lời đơn thư của công dân

16:47 01/06/2018

V/v trả lời đơn thư của công dân

16:46 01/06/2018

V/v trả lời công dân

16:46 01/06/2018

V/v trả lời đơn thư của công dân

16:45 01/06/2018

V/v trả lời đơn thư của công dân

16:44 01/06/2018

V/v trả lời đơn thư của công dân

16:43 01/06/2018

V/v báo cáo về những nội dung khiếu nại của bạn đọc qua Báo VietNamNet

16:42 01/06/2018

V/v trả lời đơn của công dân