BCĐ thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM huyện đánh giá tiến độ 5 xã đăng ký đạt chuẩn trong năm 2018
15:27 19/10/2018
Sáng nay ngày 19/10, Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM huyện đã tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018 và triển khai nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Đồng chí Trần Văn Kỳ, TUV bí thư huyện ủy và đồng chí Nguyễn Quang Thọ chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách vùng, các phòng ban liên quan và các cơ quan đơn vị đồng hành.

Toàn cảnh hội nghị

Qau 10 tháng triển khai thực hiện các nội dung xây dựng NTM, sau khi rà soát còn lại 5 xã gồm Sơn Hàm; Sơn Thủy; Sơn Mai; Sơn Thịnh và Sơn Tân, các xã đang nổ lực phấn đấu để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Tuy nhiên qua soát xét các tiêu chí, khối lượng cần thực hiện còn nhiều, tiến độ thực hiện các tiêu chí chậm, trung bình mỗi xã mới hoàn thành từ 10-13 tiêu chí. Tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo các địa phương đã thảo luận nêu lên quyết tâm để phấn đấu đạt chuẩn NTM, bên cạnh đó đã kiến nghị một số nội dung cần thực hiện trong các tiêu chí như nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, đường giao thông nông nông, phân công thêm lực lượng đồng hành cho 2 xã Sơn Thủy và Sơn Tân. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các địa phương, các đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách vùng, các phòng, ban liên quan và cơ quan đơn vị đồng hành. Đồng chí chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao đối với lực lượng đồng hành, một số tổ chức cơ quan đơn vị đồng hành bước đầu mang loại hiệu quả thiết thực như, lực lượng BCH quân sự huyện, lực lượng các xã trong cụm ATLC, các tổ chức đoàn thể.

Chủ trì hội nghị

Để việc xây dựng NTM đạt kế hoạch đề ra đồng chí chủ tịch UBND huyện yêu cầu. Lãnh đạo các địa phương cần chỉ đạo đông đốc kiểm tra quyết liệt hơn nữa, nêu cao vai trò người đứng đầu. Tiếp tục tập trung cứng hóa đường bê tông, các xã chủ động trong việc cung ứng xi măng để thực hiện. Phát động rộng rãi trong toàn dân ra quân nạo vét mương rãnh thoát nước, vệ sinh môi trường, chình trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu. Xây dựng điểm trung chuyển, thu gom rác thải vv…

Bí thư Huyện ủy Trần Văn Kỳ phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Văn Kỳ đề nghị các địa phương rà soát lại khối lượng công việc của từng tiêu chí để phối hợp phân công tổ chức triển khai thực hiện cho có hiệu quả. Đối với các đồng chí Thường vụ, Chấp hành phụ trách các vùng chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc kịp thời đối với từng địa phương. Các phòng, ban hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra tầng tiêu chí trên lĩnh vực mình phụ trách. Đặc biệt các địa phương cần huy động sức dân để tham gia đồng hành cho có hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan đơn vị đồng hành để hợp lý trong việc thực hiện công việc. Với quan điểm tập trung chỉ đạo quyết liệt để 5 xã trên đều đạt chuẩn NTM trong năm 2018.

Khả Sơn

Ý kiến bạn đọc