Viện kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn Kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại các UBND cấp xã
08:26 12/06/2020
Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 15/05/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại các xã Sơn Kim I, Sơn Kim II, Sơn Phú, thị trấn Phố Châu, Kim Hoa, Quang Diệm, Tân Mỹ Hà, Sơn Long, Sơn Lâm, Sơn Trường.

Trong quá trình kiểm sát, đoàn đã ghi nhận những ưu điểm tại UBND xã đã làm được trong công tác thi hành án hình sự. Công an xã đã cơ bản thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND trong công tác tổ chức thi hành án theo đúng quy định của Luật Thi hành án hình sự như thực hiện việc phân công trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, định kỳ Chủ tịch UBND xã và người trực tiếp giám sát, giáo dục có nhận xét việc thực hiện nghĩa vụ của người phải chấp hành án; báo cáo Cơ quan thi hành án hình sự các bị án có đủ điều kiện xét rút ngắn thời gian thử thách án treo vào các dịp tết Nguyên đán; dịp lễ 30/4/2020 …

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu diểm thì vẫn còn những tồn tại, thiếu sót của UBND cấp xã trong việc quản lý, giám sát giáo dục người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ. Cụ thể như: Không lập hồ sơ, tổ chức giám sát, giáo dục người được hưởng án treo; Không xác minh người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ có việc làm hay không có việc làm để phối hợp với Cơ quan thi hành án dân sự huyện Hương Sơn tiến hành khấu trừ một phần thu nhập sung quỹ nhà nước hoặc báo cáo Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Hương Sơn để xem xét, quyết định buộc người chấp hành án thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng; Không yêu cầu người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ viết bản cam kết, thực hiện nghĩa vụ của mình; Người chấp hành án không thực hiện việc khấu trừ thu nhập theo bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án; Chủ tịch UBND nhận xét không đúng quá trình chấp hành án của bị án; bị án nhận xét không đúng trình tự về mặt thời gian trong các bản nhận xét về quá trình chấp hành án hình sự tại cộng đồng …

Kết thúc cuộc kiểm sát, đoàn kiểm sát ghi nhận những kết quả mà UBND các xã đã đạt được. Đối với những vi phạm, tồn tại Viện kiểm sát ban hành kiến nghị, kháng nghị yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã khắc phục để tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới./.

Quốc Mỹ

Ý kiến bạn đọc