Báo cáo
Loại văn bản Báo cáo
Số/ Ký hiệu 142/BC-VHTT
Trích yếu Tình hình thực hiện ứng dụng CNTT 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Ngày ban hành 2020-07-09
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm