Báo cáo
Loại văn bản Báo cáo
Số/ Ký hiệu 267/UBND-VP
Trích yếu Báo cáo tình hình thực hiện KTXH- QPAN quý I/2021
Ngày ban hành 2021-03-10
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm