Văn bản
Loại văn bản Văn bản
Số/ Ký hiệu 117/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan quản lý nhà nước năm 2020
Ngày ban hành 2019-10-29
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm