Văn bản
Loại văn bản Văn bản
Số/ Ký hiệu 443/UBND-VP
Trích yếu Chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Ngày ban hành 2019-04-26
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm