Bộ thủ tục hành chính
Loại văn bản Bộ thủ tục hành chính
Số/ Ký hiệu 1417/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, Văn phòng đăng ký đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 2019-05-15
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm