Bộ thủ tục hành chính
Loại văn bản Bộ thủ tục hành chính
Số/ Ký hiệu 1525/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Lĩnh vực Tài nguyên nước)
Ngày ban hành 2015-04-27
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm