Bộ thủ tục hành chính
Loại văn bản Bộ thủ tục hành chính
Số/ Ký hiệu 1688/QĐ-UBND
Trích yếu VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
Ngày ban hành 2019-06-06
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm