Bộ thủ tục hành chính
Loại văn bản Bộ thủ tục hành chính
Số/ Ký hiệu 1925/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Quay lại
Ngày ban hành 2019-06-24
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm