Bộ thủ tục hành chính
Loại văn bản Bộ thủ tục hành chính
Số/ Ký hiệu 2387/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông giữa Sở Y tế và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 2019-07-16
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm