Bộ thủ tục hành chính
Loại văn bản Bộ thủ tục hành chính
Số/ Ký hiệu 2416/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện ngành tài chính
Ngày ban hành 2018-08-20
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm