Chỉ thị
Loại văn bản Chỉ thị
Số/ Ký hiệu 05/CT-TTg
Trích yếu Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành 2021-01-28
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm