Chỉ thị
Loại văn bản Chỉ thị
Số/ Ký hiệu 44-CT/HU
Trích yếu Chỉ thi của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc chỉ đạo phát động phong trào làm giao thông xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu năm 2020
Ngày ban hành 2020-02-12
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Huyện ủy
Đính kèm