Công điện
Loại văn bản Công điện
Số/ Ký hiệu 04-CĐ/BCĐ
Trích yếu Công điện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành 2020-07-27
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Huyện ủy
Đính kèm