Công điện
Loại văn bản Công điện
Số/ Ký hiệu 07/CĐ-UBND
Trích yếu Công điện tập trung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
Ngày ban hành 2020-02-17
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm