Công văn
Loại văn bản Công văn
Số/ Ký hiệu 117/UBND-VHTT
Trích yếu Tăng cường sử dụng Công báo điện tử, đăng ký và sử dụng Công báo in miễn phí
Ngày ban hành 2018-02-01
Ngày hết hạn
Người ký Lê Đức Hùng
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện
Đính kèm